Obama ha votato per te

mist e dietnam barack obama ha votato per te / tea